Leat go studeantta ja dárbbahat ásodaga?.

Gahkkorluodda fiskes

Leat go studeantta ja dárbbahat ásodaga?.  Mis leat ain guoros 14,5m2 sturrosaš ásodagat.
Sáddes beare ohcama e-poasta badjel.

E-poasta: sso@samiskhs.no

Viesso ohcan skovvi_SA
Viesso ohcan skovvi_NO