Ođđa ruovttusiidu/ Ny hjemmeside

SSO lea ráhkadeame ođđa ruovttusiiddu mii almmuhuvvo čakčat.
SSO holder pċ ċ lage en ny hjemmeside som blir publisert i hĝst.