Studenttelefonen

Studenttelefonen

Studenttelefonen er et gratis og anonymt lavterskeltibud for alle studenter og elever som trenger noen å snakke med. Vi har god kjennskap til studentlivet, og vi har taushetsplikt.

Gratis
Anonymt
Telefon og chat er åpen alle dager fra kl. 17.00–07.00 (også i helger og høytider).
116 123 (tast 3)

Studenttelefonen er åpen i hele sommer.