Karantenehotell

Karantenehotell

Regjeringen har gjennom kongelig resolusjon lørdag 7. november bestemt at det skal etableres «Karantenehotell», for innreisende til Norge som skal i karantene og som ikke kan ivareta dette selv. Fylkesmannen har gitt 4 kommuner i Troms og Finnmark ordre om å etablere dette med frist mandag 9. november. I vårt fylke er slike karantenehotell etablert i Tromsø, Storfjord, Sør Varanger og Alta.

Thon Alta som fungerer som karantenehotell inntil videre. Karantenehotell gjelder for alle innreisende til Norge som kommer fra land og områder med høy smitte, jmf covidforskriften.

Pressemelding fra Regjeringen den 13.12.20 om endringer i reglene om karantenehotell

Her er de viktigste endringene for deg som kommer til Norge:
De som kan dokumentere fast bolig i Norge kan oppholde seg der i karantenetiden, uavhengig av om boligen er eid eller leid. Du skal ha mulighet til å oppholde deg i eget hjem i karantenetiden.

Andre personer som har et annet formål med oppholdet enn arbeid eller oppdrag, kan også oppholde seg på et annet sted enn karantenehotell hvis det kan dokumenteres at de har et egnet oppholdssted. Egnet oppholdssted må ha enerom, tilgang til eget bad, eget kjøkken eller matservering, og det må være mulig å unngå nærkontakt med andre.
Den reisende skal fremlegge en bekreftelse på at oppholdsstedet oppfyller kravene fra den som stiller oppholdsstedet til disposisjon
Et standardskjema for bekreftelsen ligger på regjeringen.no og helsenorge.no. Dette vil ikke gjelde for dem som tilbringer karantenetiden i sine egne hjem, uavhengig av om hjemmet er eid eller leid.

Unntak for de som er gift med eller har felles barn med en person som har fast bolig i Norge, og deres mindreårige barn. Denne gruppen kan gjennomføre karantenen i boligen til ektefellen i Norge, eller til den andre forelderen. For denne gruppen har dagens regler gitt urimelige utslag.

Personer i samme husstand som reiser sammen til Norge, som ikke skal jobbe eller har et oppdrag, kan være i innreisekarantene på samme egnete oppholdssted, uten at det stilles krav om enerom til alle i husstanden.
Unntaket for arbeids- og oppdragstagere opprettholdes. Denne gruppen får kun unntak fra karantenehotell dersom arbeids- eller oppdragsgiveren «sørger for» et egnet oppholdssted der det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom med TV og internett, eget bad, og eget kjøkken eller matservering, og det kan fremlegges bekreftelse på dette.

Det er også lagt inn et nytt unntak for sjåfører i langtransport og allierte militære avdelinger. Dette en konsekvensjustering som følge av at disse gruppene har egne karanteneregler.

Egenandelen for arbeids- og oppdragsgiver for arbeidstakers- og oppdragstakers opphold på karantenehotell skal reduseres fra 1500 kroner til 500 kroner per døgn. Privatpersoner som oppholder seg i karantenehotell i karantenetiden skal betale en egenandel på 500 kroner per døgn. Barn under 10 år som bor på rom med foresatte, skal ikke betale egenandel. For barn i alderen 10 til 18 år er egenandelen 250 kroner per døgn.

Hvem skal bo på karantenehotell?
De som har behov for karantenehotell skal ha henvisning fra politi eller tollsted om slikt behov, noe som blir ordnet ved innreise til landet. Det er altså ikke den reisende selv som skal kontakte hotellet, men politi og tollvesen i forbindelse med grensepassering

Enkelte persongrupper er untatt fra plikten til å gjennomføre karantene på karantenehotell. Plikten gjelder ikke for følgende seks grupper, som omtaltes nærmere nedenfor
De som ved innreise kan dokumentere at de er bosatt eller har fast bopel i Norge, og som oppholder seg i boligen eller på annet egnet oppholdssted
De som ved innreise kan dokumentere at de er gift med eller har felles barn med en person som har fast bopel i Norge, og skal ha innreisekarantene i boligen til ektefellen eller den andre forelderen. Unntaket gjelder også for mindreårige barn til personer nevnt i første punktum
De som kommer til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og som ved innreisen kan fremlegge bekreftelse på at arbeids- eller oppdragsgivere sørger for et egnet oppholdssted der det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom med TV og internett, eget bad, og eget kjøkken eller matservering
De som har et annet formål med oppholdet enn arbeid eller oppdrag, og har et egnet oppholdssted der det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering, og ved innreisen kan fremlegge bekreftelse fra den som stiller oppholdsstedet til disposisjon på at oppholdsstedet oppfyller vilkårene
De som søker asyl eller er overføringsflyktning
De som kan dokumentere at de er unntatt etter §§ 6b sjette ledd eller 6i.

Dette er ikke en ordning som omfatter smittede personer eller personer med symptomer. Disse skal i isolat på egnet sted.