Innreisekarantene ved ankomst til Norge fra røde og gule land/områder

Råd til deg som er pålagt karantene

Oppdatert 04.01.20

Dersom du blir pålagt karantene, er du i utgangspunktet frisk, men har vært i en situasjon der du kan ha blitt smittet. Enten som nærkontakt til en person med covid-19, eller fordi du har vært på reise i et land eller, en region med mye smitte i løpet av de siste 10 dagene.
Fra 21. desember gjelder at personer som har vært i Storbritannia siste to uker er pålagt test ved ankomst og etter 7 dager. Ved positiv test, bør deres nærkontakter testes straks. Hvis helgenomsekvensering viser at indeks har ny variant av SARS- CoV2, bør nærkontaktene testes på nytt på dag 7. For personer som har vært i Storbritannia kan ikke karantenen forkortes.

Når du er i karantene, gjelder følgende:

Du skal være i karantene i 10 døgn etter siste kontakt med den syke eller etter ankomst til Norge. Innreisekarantene kan avsluttes dersom det foreligger to negative tester, den første må fra og med 2.januar være tatt innom 24 timer etter ankomst, og den andre tidligst 7 døgn etter ankomst. Les mer om egnet sted for karantene nedenfor.
Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, som nærkontakt de siste 10 dager, bør teste seg.

Merk at det er innført egne bestemmelser for testing, karantene og unntak fra karantene for reisende fra Storbritannia. Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon: Regler om karantene og unntak fra karanteneplikten ved ankomst til Norge(hdir.no)
Du kan omgås barn du bor sammen med som normalt, men hold avstand (over 1 meter) til andre voksne og unngå besøk.
Du skal ikke gå på skole, jobb, barnehage eller andre aktiviteter utenfor hjemmet.
Du skal ikke ta lengre reiser innenlands.
Du skal ikke ta offentlig transport.
Du skal unngå steder der det er vanskelig å holde avstand.
Du bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kaféer. Ved mangel på alternativer kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek – men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (minst 1 meter) til andre, bruk munnbind og unngå kø.
Du kan gå tur ute, men hold minst 1 meter avstand til andre.
Vær årvåken på egne symptomer. Dersom du får akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste, mister smaks- eller luktesansen, eller har andre symptomer på covid-19 mens du er i karantene, regnes du som sannsynlig smittet av covid-19. Da skal du la deg teste så snart som mulig og isolere deg hjemme i påvente av prøvesvar. Hvis du har husstandsmedlemmer, anbefales det at den/de er i karantene til prøvesvaret foreligger.
Ved positiv test fortsetter du hjemmeisoleringen, og det skal gjøres full smittesporing. Ved negativ test fortsetter du karantenen som planlagt, men karantenen opphører for dine husstandsmedlemmer.


Som hovedregel varer karantenen i 10 døgn. Det er anbefalt at du tester deg i karantenetiden, men et negativt testsvar vil ikke forkorte din karantene. Dette fordi karantenen skal forebygge videre smitte.

Personer som kommer til Norge fra utlandet kan gå ut av karantene dersom de tester negativt for covid-19 to ganger etter ankomst. Fra 2 januar er det, med noen unntak, innført testplikt for innreisende innen 24 t etter ankomst (covid-19 forskriften §4d). Den andre testen kan tidligst tas sju døgn etter ankomst. Muligheten til å forkorte innreisekarantene ved testing er avhengig av at det er kapasitet til å gjennomføre test to, eller at arbeidsgiver står for testen. Dersom test to ikke tas, må personen være i innreisekarantene i 10 døgn. Gjennomført vaksinasjon påvirker foreløpig ikke karantenekrav eller anbefaling om test.

Egnet sted for karantenen
Det viktigste kravet for at et sted skal være egnet for karantene er at man skal kunne holde god avstand til andre voksne i hele karantenetida.
Det vanligste er å gjennomføre karantene i eget hjem. For at et annet oppholdssted enn eget hjem skal egne seg, må det være mulig å unngå kontakt med andre enn de du vanligvis bor sammen med.

Studentboliger/-hybler/-kollektiv kan være egnet som oppholdssted dersom dette er personens eget hjem. Man bør da tilstrebe avstand til andre og bruke fellesarealer minst mulig. Kommunelegen kan vurdere om boligen egner seg for karantene når en person defineres som nærkontakt.

Overnattingssteder der man må omgås andre gjester, er ikke egnet for karantene. Opphold i campingbil, -vogn, telt eller hytte på campingplasser uten eget bad/toalett og kjøkken godtas ikke som adresse for gjennomføring av karantenetiden hvis man må dele fasiliteter med andre personer enn de nærmeste/reisefølget. Det samme gjelder opphold på adresser der man må dele rom/fasiliteter med andre enn de man vanligvis bor sammen med, for eksempel hybelhus og andre boliger med felles bad eller kjøkken.

“Brakkebyer”, asylmottak og studentboliger kan være egnet sted for karantene, forutsatt at man har enerom med eget bad/toalett og kjøkken (eventuelt organisert matlevering). For organisering av tilrettelagt oppholdsted for karantene der mange bor sammen, se under.

Om karantenehotell og unntak fra dette
Hovedregelen er at personer som ankommer Norge fra land og områder med karanteneplikt skal oppholde seg på karantenehotell. Dette gjelder ikke for personer som er bosatt (registrert i folkeregisteret) eller har fast bolig i Norge, og det er også enkelte andre unntak jf. Covid-19 forskriftens § 5.

For unntaksbestemmelsen fra karantenehotell for innreisende som kommer til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, jf. §5 bokstav c, må det fremlegges bekreftelse på at arbeids- eller oppdragsgivere sørger for et oppholdssted som er egnet. Krav til egnethet inkluderer;

Mulig å unngå nærkontakt med andre
Enerom
TV og Internett på rommet
Eget bad
Eget kjøkken eller matservering
For unntaksbestemmelsen fra karantenehotell for innreisende som har et annet formål med oppholdet enn arbeid eller oppdrag, jf. § 5 bokstav d, Må det fremlegges bekreftelse fra den som stiller oppholdsstedet til disposisjon, på at oppholdsstedet oppfyller vilkårene for egnethet. Dette inkluderer;

Mulig å unngå nærkontakt med andre
Enerom
Eget bad
Eget kjøkken eller matservering