Diehtosiida ja kantiidna lea fas rabas buohkaide

Kantina_bufebåt

Diehtosiida ja kantiinna lea fas rabas buohkaide.
Bures boahtin!

Diehtosiida og kantina er nå åpent igjen for alle besøkende.
Velkommen!