Kantiina rahpan / åpning av kantina 18.08.20

kantina _Jan Magne

Sis-Finnmárkku ovttastusas lea plána ráhpat kantiinna 18.08.20 rájes.
Mii ávžžuhit gussiid čuovvut rávvagiid ja njuolggadusaid.

Kantiidna
Guossoheapmi kantiinnas lea veahᚠgáržžiduvvon. Mii ávžžohit buohkaid veahᚠráhkkanahttit:
• Čohkka 1 mehtera eret buohkain geainna ii oro ovttas.
• Doala 1 mehtera eret eará gussiin, áinnaš go leat ollugat vuordime.
• Mii bidjat giehtaspriitta boađaháhkki ja ávžžuhit dan geavahit.
• Čuovo dearvvašvuođaeiseválddiid njuolggadusaid ja oro ruovttus jus leat buozas.


Sis-Finnmárkku ovttastusas har planer om å åpne kantina fra den 18.08.20.
Vi ber om at gjestene følger retningslinjene.

Kantine
Vår servering i kantine er noe begrenset. Vi ber alle våre gjester å ta noen forbehold:
• Sitt med 1 meters avstand fra alle du ikke bor sammen med.
• Hold 1 meters avstand fra andre gjester, spesielt når du står i kø.
• Vi legger ut hånddesinfeksjonsmidler ved inngangen og ber deg ta disse i bruk.
• Følg helsemyndighetenes retningslinjer og hold deg hjemme ved symptomer på
luftveisinfeksjoner.

Cafeteria
We reopen cafeteria on 18.08.20. To do this, we must ask all our guests to take certain precautions.
• When seated, keep a1 metre distance from those you sit with unless you already
live together.
• Keep a 1metre distance, especially when in line.
• We will leave hand disinfectant at entrances and other convenient locations and
ask that you use this.
• Follow the guidelines from www.FHI.no, and stay home if you experience
symptoms of an airway infection.