SSO hálddahus lea gitta / SSO administrasjonen er stengt

SSO hálddahus lea gitta. Riŋges 78448431 / 78448430 / 91811499
Dahje čális e-maila: sso@samiskhs.no


SSO administrasjonen er stengt. Ring 78448431 / 78448430 / 91811499
Eller skriv e-mail: sso@samiskhs.no


The SSO administration is closed. Call 78448431/78448430/91811499
Or write e-mail: sso@samiskhs.no