Karanteneplikt/ quarantine duty

Karanteneplikt

Personer som ankommer Kautokeino fra andre fylker enn Troms- og Finnmark og Nordland skal oppholde seg i karantene i 10 dager etter ankomst til Kautokeino. Bestemmelsen gjelder også for personer som ankommer Kautokeino fra Finland og Sverige.

Dette gjelder alle ankommet Kautokeino fra disse områdene med tilbakevendende kraft fra 10.03.2020 og inntil videre.

En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet såfremt nærkontakt med andre personer unngås.

quarantine duty

Persons arriving in Kautokeino from counties other than Troms and Finnmark and Nordland must stay in the quarantine for 10 days after arrival in Kautokeino. The provision also applies to persons arriving in Kautokeino from Finland and Sweden.

The decision is given retroactive effect from 10 March 2020.

A person in quarantine must reside in their own home or other suitable place of residence. The person can only stay outside the home or place of residence if close contact with other persons is avoided.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-til-personer-som-er-smittet-eller-har-vart-utsatt-for-smitte/rad-til-personer-som-er-i-hjemmekarantene/