Diehtosiida 

Bures boahtin SSO ruovttusiidui!
Sis-Finnmárkku studeantaovttastusa (SSO) váldodoaibma lea fállat Sámi allaskuvlla studeanttaide buriid fálaldagaid beroštumiid ja dárbbuid mielde. SSO lea studeanttaid miellahttoorganisašuvdna Sis-Finnmárkkus. SSO joðihuvvo studeanttaid čálgonjuolggadusaid (ovttastus lága) vuoðul. Lea vuoððudus (stiftelse) ja iešeaiggát gos stivra lea bajimus oaivámuš. SSO lea vuoððuduvvon 30.08.1995.